დაბერებისა და თაობათაშორისი სოლიდაობის საკითხებზე ევროკავშირის მხარდაჭერით გამართული საერთაშორისო კონფერენცია თბილისში